AFLYST GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2020                                                                             
Generalforsamling 2020 var planlagt afholdt den 18. marts 2020.
Grundet COVID-19 situationen besluttede bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen til senere på året.
Da COVID-19 situationen her primo oktober måned stort set er uændret, har bestyrelsen besluttet helt at aflyse årets generalforsamling.           

Bestyrelsen fortsætter uændret indtil næste års generalforsamling.               

Medlemskontingentet for 2021 forbliver uændret i forhold til 2020, nemlig kr. 550,00. 

Dagsorden for den oprindelige generalforsamling den 18. marts 2020, formandens beretning samt revideret og underskrevet regnskab for 2019 kan rekvireres hos formanden.


 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding:

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00Fejlmelding Bredbånd
og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00